Contact schept Kracht
Rondzending
test-omgeving

Het rondzendverkeer van CsK is opgezet naar geografische indeling. Als lid geeft u aan van welke gebieden u rondzendingen wilt ontvangen. Dat kan één gebied zijn, maar als u wilt ook meerdere. Het aantal rondzendingen dat u per gebied zult ontvangen wisselt. De opzet van de rondzendingen is echter in alle gevallen gelijk.

Hoe het werkt
Een rondzending bestaat uit een doos gevuld met rondzendboekjes met postzegels en / of enveloppen voor post(waarde)stukken.
In de doos bevindt zich een lijst waarop de leden zijn vermeld die deze zending zullen ontvangen. In gebieden waar veel CsK leden met hetzelfde interessegebied wonen zullen de zendingen door de leden naar hun opvolger op de lijst worden gebracht. In andere gevallen wordt de doos aangetekend per post doorgestuurd. In dat geval kent CsK een regeling waarmee een deel van de verzendkosten door de vereniging wordt terugbetaald (
klik hier
) voor de details van deze regeling). U krijgt de doos dus van uw voorganger op de lijst. Per post of, in veel gevallen, "aan de deur".

Uitname
Alle zegels en poststukken in de rondzending zijn geprijsd. U neemt het materiaal dat u kunt gebruiken uit de rondzendboekjes of -enveloppen en plaatst daar uw CsK-stempel. Vervolgens telt u per rondzendboekje de waarde van het uitgenomen materiaal op en noteert het op de lijst. Dit bedrag maakt u over naar iban-nummer tnv Contact Schept Kracht met vermelding van het nummer van de rondzending. Tot slot brengt / stuurt u de rondzending naar uw opvolger op de lijst. U bent overigens op geen enkele wijze verplicht iets uit te nemen.

Inzenden
Om zelf postzegels of poststukken te verkopen via de rondzending van CsK, schaft u bij de Directeur Rondzendverkeer rondzendboekjes of -enveloppen van CsK aan. Deze vult u met uw materiaal. Daarbij moet u rekening houden met de door CsK gebruikte landenindeling. Verder moet het materiaal van goede kwaliteit zijn, niet te eenvoudig en redelijk geprijsd.
De Directeur Rondzendverkeer zal aangeven waar u de boekjes naar toe moet zenden en op welke manier de boekjes moeten worden verzonden.
RAADPLEEG VOOR U BOEKJES OF ENVELOPPEN GAAT KLAARMAKEN DE
RICHTLIJNEN VOOR INZENDERS en de volledige inzendvoorwaarden

Circulatie
Al het ingezonden materiaal wordt door de beoordeeld op kwaliteit en snel in circulatie gebracht. Dat wil zeggen dat rondzenddozen worden samengesteld op basis van nieuwe en al eerder gecirculeerde boekjes en enveloppen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de variatie in een rondzending. Ieder gebied kent enkele sectiehoofden, die bepalen wie de rondzending zal ontvangen en in welke volgorde.

Ingezonden materiaal blijft in circulatie tot het bij alle geïnteresseerde leden is geweest, of de restwaarde te laag is geworden. In praktijk varieert de circulatietijd tussen 8 maanden voor een gebied dat maar weinig geïnteresseerden heeft, tot meer dan 2 jaar voor beter materiaal van Nederland.

Boekjes en enveloppen die bij alle geïnteresseerde leden zijn geweest worden door de Directeur Rondzendverkeer afgerekend met de inzender en teruggestuurd.

Gebieden
Bij CsK zijn de rondzendingen onderverdeeld naar gebieden die traditioneel door verzamelaars vaak in combinatie met elkaar worden verzameld. De indeling wordt geregeld onder de loep genomen en aangepast als daar reden voor is.
Als u landen verzamelt die in verschillende gebieden kunnen worden ondergebracht, overleg dan met de
welk gebied voor u het meest geschikt is.
Op dit moment onderscheidt CsK de volgende gebieden:

NOG - Nederland en Overzeese gebiedsdelen
Dit is het meest verzamelde gebied. In de rondzendingen NOG treft u naast de gebieden die in de NVPH catalogus zijn opgenomen ook Japanse bezetting, Indonesië en Republiek Suriname.

Post(waarde)stukken en afstempelingen NOG
Dit gebied bevat poststukken, brieven en rondzendboekjes met verzamelwaardige afstempelingen op zegel. In het algemeen worden eerste dag enveloppen opgenomen in het verzamelgebied NOG.
Incidenteel zult u ze ook tegenkomen in een zending Post(waarde)stukken.

Postwaardestukken volgens Geuzendam
Wegens een groot aanbod is het mogelijk om een aantal rondzendingen samen te stellen met postwaardestukken welke zullen worden uitgeprijsd volgend de Geuzendam catalogus. Dit zal voorlopig als een tijdelijk apart verzamelgebied worden aangemerkt, indien u deze zendingen wenst te ontvangen dient u zich als bestaand lid op te geven via
Nieuwe leden kunnen de keuze Geuzendam aankruisen op het aanmeldformulier.

België/Luxemburg
Echter zonder de voormalige Belgische koloniën, want die zijn ingedeeld bij het gebied Azië/Afrika.

Duitsland
Inclusief voormalige koloniën, Duitse Levant en bezettingsgebieden W.O. I en W.O. II.
Daarnaast maakt DDR onderdeel uit van deze zendingen.

Frankrijk, Monaco, Frans Andorra
Zonder de Franse koloniën, want deze vormen een apart gebied, zie hierna.

Oostenrijk
Inclusief VN Wenen, Oostenrijkse gebieden en Bosnië-Herzegovina.

Zwitserland/Liechtenstein
Inclusief Volkenbond en VN Genève.

Scandinavië
Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden en IJsland.

Groot Brittannië/Ierland
Inclusief de Kanaaleilanden, maar zonder de (voormalige) Britse Gebieden, dus ook zonder Malta en Gibraltar.

Zuid Europa
In zendingen Zuid Europa treft u aan: Spanje, Spaans Andorra, Portugal, Italië, Italiaanse gebieden in de
Middellandse zee, Triëst A, Vaticaan, San Marino, Griekenland en Griekse gebieden en Turkije.
Dus niet de Spaanse of Portugese koloniën, die vindt u in Azië/Afrika.
En ook niet Cyprus, Malta en Gibraltar; die vindt u in vm Britse gebieden

Oost Europa
Zendingen Oost Europa bevatten zegels en poststukken van alle Europese landen ten oosten van Finland, (het huidige) Duitsland en Oostenrijk en ten noorden van Griekenland en Turkije.
Voormalig Joegoslavië maakt deel uit van Oost Europa, met uitzondering van Bosnië dat voorkomt in combinatie met Oostenrijk.

(Voormalige) Britse gebieden
Onder Britse gebieden vallen ruwweg de gebieden die zijn beschreven in de Stanley Gibbons Commonwealth catalogus.
Dus ook de Britse gebieden in Europa, zoals Cyprus, Gibraltar, Malta. Ook Canada en bijvoorbeeld India en Pakistan komen veel voor in deze rondzendingen. Een land als Egypte vindt u echter in de zendingen Azië/Afrika.

Azië/Afrika
Dit gebied omvat van oudsher onafhankelijke landen of vroegere koloniale gebieden na hun onafhankelijkheid.
Ook voormalige Belgische, Spaanse, Portugese en Italiaanse koloniën in Azië/Afrika, alsmede de (voormalige) Franse gebieden inclusief Franse kantoren als Port-Said en Franse Levant.

USA
Inclusief VN New York en voormalige koloniën USA. Echter zonder Canada (dat hoort bij voormalige Britse gebieden).

Latijns Amerika
Dit gebied omvat de landen in Midden en Zuid Amerika, exclusief de Franse, Engelse en Nederlandse (voormalige) koloniën.
Laatste update: 05-07-2019  
Postzegelrondzendvereniging 'Contact schept Kracht' Voor leden, door leden
Informatie: