Contact schept Kracht
Wat is CsKtest-omgeving

CsK is een bloeiende filatelistisch vereniging die zich sinds 1926 bezig houdt met rondzendverkeer.
De vereniging helpt de serieuze postzegelverzamelaar om haar / zijn verzameling uit te breiden met kwalitatief goed materiaal.
Veel leden van CsK gebruiken de rondzendingen daarnaast om doubletten en "overtollig" materiaal op eenvoudige wijze van de hand te doen. Vandaar ons motto: "voor leden - door leden".

De rondzendingen van CsK zijn opgezet naar geografische indeling. Per land, of groep van landen dus. CsK kent geen thematische zendingen, daar bestaan andere verenigingen voor.

Door deze website willen we u laten zien hoe ons rondzendverkeer in zijn werk gaat en wat CsK voor U kan betekenen. Houdt u er rekening mee dat de informatie op deze site alleen bedoeld is om u een indruk te geven van de mogelijkheden van CsK. De precieze gang van zaken is vermeld in de Statuten en Reglementen.

Als u een serieus filatelist bent en geïnteresseerd in onze activiteiten, dan zullen we u graag welkom heten als lid!

Wilt u meer weten over CsK ?
Het secretariaat verstrekt graag alle informatie!
Telefoon:
E-mail:
Laatste update: 05-07-2019  
Postzegelrondzendvereniging 'Contact schept Kracht' Voor leden, door leden
Informatie: