Contact schept Kracht
Akkoordverklaring
test-omgeving

Hierbij verklaart u zich te zullen houden aan de statuten en de reglementaire bepalingen, volgens welke deze vereniging wordt bestuurd. Met name stelt u zich verantwoordelijk voor alle zendingen in uw bezit en verplicht zich alle schade hieraan door welke oorzaak ook toegebracht, aan de vereniging te zullen vergoeden. Het bedrag van uw aankopen uit een zending dient binnen een week na doorzending daarvan overgemaakt te worden naar het rekeningnummer van CsK vermeld in de rondzendlijst.

Laatste update: 06-10-2018  
Postzegelrondzendvereniging 'Contact schept Kracht' Voor leden, door leden
Informatie: