Contact schept Kracht
STATUTEN & REGLEMENTEN
test-omgeving


De precieze gang van zaken bij CsK staat beschreven in de volgende documenten:


De Statuten en Reglementen zijn te downloaden in PDF format.
Voor het lezen van pdf files heeft u Acrobat Reader nodig.

Laatste update: 11-05-2018  
Postzegelrondzendvereniging 'Contact schept Kracht' Voor leden, door leden
Informatie: