Contact schept Kracht
Portokosten
test-omgeving

Spelregels inzending verzendbewijzen i.v.m. tegemoetkoming portokosten

  • Verzendbewijzen graag verzamelen en tijdig (vóór het einde van het jaar) opsturen aan:
    Penningmeester CsK, .

  • Vermeld het nummer van de betreffende rondzending op het verzendbewijs van PostNL en vermeld uw eigen naam en lidmaatschapsnummer op de factuur die u indient.

  • Alleen zendingen van en aan leden van CsK komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de portokosten.
    Het toezenden van boekjes aan de directeur rondzendverkeer komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming

  • De vergoeding bedraagt thans € per ingezonden en goedgekeurd verzendbewijs.


Waar de spelregels niet in voorzien, beslist de penningmeester in overleg met het bestuur.
Laatste update: 02-10-2018  
Postzegelrondzendvereniging 'Contact schept Kracht' Voor leden, door leden
Informatie: